Edu-Kingdom College Preston is looking for an office administrator Công ty

4 tháng trước Việc làm - T.Sinh Melbourne   148 lượt xem

-- đ

  • img
Vị trí: Melbourne
Giá: -- đ Thỏa thuận

Edu-Kingdom College Preston is looking for an office administrator.

Working hours are Wed 2 PM - 7 PM, Thur 2 PM - 8 PM, Fri 2 PM - 8:30 PM and Sat 9 AM - 5 PM.

Please send your Resume to preston@edukingdom.com.au.

Further inquiry please contact on 9471 9966

Thông tin chi tiết

Việc làm Dài hạn